Dokumentation

Grundig dokumentation hele vejen gennem IT-projekterne

Grundige beskrivelser

Vi udarbejder altid dokumentation, så I har en grundig beskrivelse af de forskellige processer og dele i systemudviklingen. Brugervejledningen til det endelige produkt færdiggøres ofte af kunden selv, så jeres termer og arbejdsgange respekteres bedst muligt.

Evaluering.

Når IT projektet er færdigt, evalueres projektforløbet og den færdige løsning, så vi sammen sikrer, at kontrakten er opfyldt af begge parter. Dette er en vigtig fase for os, da vi sætter en stor ære i at føre kunden helt i mål, så I ikke kun får et velfungerende IT-system, men at I også får grundig indsigt i, hvilket arbejde vi har udført. 

Kontakt os

Ved tvivlsspørgsmål eller forespørgsler om løsninger eller produkter, skriv da gerne til os via kontaktformularen, eller ring på 7020 3525.

 

IT projekt og forløb evalueres altid grundigt