Med eDOCS DM fra OpenText får du eDOCS InfoCenter på tværs af enheder - også til Mac!|udvidet søgefunktion i MS Outlook|nye sikkerhedsniveauer med eDOCS Defense

Opgrader eDOCS DM og få fuldt udbytte af nye funktioner

Få de nyeste eDOCS funktioner og features med en eDOCS opgradering fra MIRANDA Partners

Næste niveau af elektronisk dokumentstyring

Med de seneste eDOCS DM-versioner er der kommet mange nye features og funktioner, som er en klar optimering til det daglige arbejde med dokumenthåndtering. Tidlige versioner af eDOCS understøtter ikke disse, så vil du have fuldt udbytte af de nye optimerede muligheder for samarbejde, er en opgradering løsningen. OpenText anbefaler ikke en opgradering ældre end 16.3.1, da der er sket væsentlige stabilitetsforbedringer siden de tidligere versioner.

Her er en række af de nye tiltag, eDOCS DM byder på:

  • eDOCS InfoCenter - en ny, fleksibel platform til arbejdet med dine eDOCS dokumenter se mere
  • Outlook Search+ - kombineret søgefunktion i Outlook mailbox + eDOCS DM
  • FlexFolders - det der før hed Dynamic Views
  • eDOCS Defense - nyt licenseret sikkerhedsmodul (encryption at rest + activity monitoring)
  • eDOCS Management Studio
  • Shared Workspaces

På de næste faner kan du se, hvordan vi griber en opgraderingsproces an, så du kan være sikker på, at den kommer godt i hus. Vi har en helhedsorienteret tilgang til opgaven og garanterer højt kommunikationsniveau og grundig dokumentation hele vejen.

Kontakt os om opgradering af eDOCS DM

Sådan forløber en eDOCS-opgraderingsproces

1. PRÆ-MIGRATION. Vi foretager en revision af eDOCS DM-opsætningen for at sikre, det er i stand til at klare opgraderingen. Vi udfærdiger en rapport, der beskriver de nødvendige detaljer og den fulde opgraderingsplan.

2. TESTMILJØ OPBYGGES. Vi sætter et testmiljø op, hvor alt kan afprøves før den endelige opgradering finder sted. Det sikrer, at alt sker med så få gener for virksomheden som muligt.

3. MIGRERING AF TESTMILJØ. I denne fase foretages grundig test og kontrol, og nye eDOCS funktioner installeres og konfigureres.

4. INSTALLATIONSPAKKE. Vi leverer MSI-pakke til distributionssystemet og kører testprotokoller. 

5. MIGRERING AF PRODUKTIONSMILJØ. Nyeste version af eDOCS DM installeres og testes. Efter kundens godkendelse nedfældes status og grundig dokumentation.

6. PROJEKTEVALUERING.

eDOCS 16 opgraderingsproces fra MIRANDA Partners
Grundig dokumentation gennem processen - MIRANDA Partners

Aftaler og klar kommunikation

Vi arbejder efter den internationalt anerkendte projektstyringsmetode PRINCE2 til at holde styr på opgaver og omkostninger. 

Vi holder løbende møder med jer gennem opgraderingsprocessen for at sikre et højt kommunikationsniveau. Ofte foregår de online for at holde omkostningerne nede.

Enhver ændring der skønnes nødvendig at foretage ift. det oprindeligt aftalte, cleares altid mellem de implicerede parter før det effektueres. Det kan være oplysninger om opståede udfordringer i systemet, servere mv.

Vi foretager også altid en risikovurdering på involverede servere, databaser, programmer og integrationer, og vi bistår med valg og bestilling af HTTPS-certifikat.

Vi har arbejdet med dokumenthåndtering i to årtier, og har udviklet flere hjælpeprogrammer til eDOCS DM. Se meget mere om dem under systemløsninger.

Kontakt os om eDOCS DM 16

Kontakt os om eDOCS DM opgradering

Kontakt os gerne og hør meget mere om den nyeste eDOCS-version og hvordan opgraderingsprocessen forløber.

Du er velkommen til at ringe på 7020 3525 eller skrive til os på vores kontaktformular.

Vi har +20 års erfaring med eDOCS og står klar til at hjælpe dig!

Kontakt os om eDOCS DM

Kontakt os om eDOCS DM