IT Outsourcing Service

Vi sikrer og optimerer jeres IT, så både kvalitet og sikkerhed forbliver i top

Delvis outsourcing

Delvis outsourcing er vores løsning for de kunder, der på enkelte IT-driftsområder finder det for usikkert eller besværligt selv at stå for driften.

Løbende kontrol, vurdering og vejledning
Vi tilbyder ServerWatch til de kunder, som ønsker en regelmæssig kontrol og vurdering af den drifts­mæssige tilstand på din Microsoft server.

Service til MS SQL server
Udover ServerWatch tilbyder MIRANDA Partners A/S desuden service til din MS SQL server. Vi har sammensat to løsninger, ServerOptimering og ServerDataadgang, der sikrer større performance på jeres server og nemmere og hurtigere adgang til vigtige data.

Ansvar og samarbejde
Outsourcing handler i høj grad om at sikre kvalitet og sikkerhed af virksomhedens data og systemer. Vores mål er at opretholde et langvarigt samarbejde, hvor vi i fællesskab med jer sikrer og optimerer jeres IT. I får tilknyttet én fast konsulent fra MIRANDA - netop fordi vores koncept er baseret på samarbejde, ansvarlighed og tætte personrelationer.

Kontakt os om IT outsourcing

ServerWatch

Med Server­Watch får du mere tid til andre opgaver og behøver ikke bruge ressourcer på at opret­holde viden og know-how internt. Det måned­lige eftersyn kan ske via fjernopkobling eller ved on-site kontrol.

Kontrol, vurdering og vejledning
ServerWatch består dels af kontrol og eftersyn, dels af vurdering og vejledning i forhold til den pågældende server.

Overvågningen omfatter:

 • Eftersyn og kontrol af Eventlog
 • Kontrol af harddisk plads til rådighed
 • Kontrol af database og databasedevice plads til rådighed
 • Kontrol af generel performance for serveren
 • Kontrol af transaktionslog
 • Kontrol af at back-up er gennemført uden fejl eller anmærkninger

Du får desuden orientering og vejledning om:

 • Fund af fejl i konfiguration
 • Opståede fejl som følge af applikationsafvikling
 • Manglende kapacitet på hardware eller allokeret plads til database og databasedevice
 • Fordele og ulemper ved installation af servicepacks (fejlrettelser)
 • Fordele og ulemper ved installation af eks. ny MS SQL version

En ServerWatch aftale kan bl.a. indgås på Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server, domænesystemer (Active directory) m.m.

Kontrol og eftersyn af server - ServerWatch fra MIRANDA Partners 
Vores konsulenter er specialister i serveroptimering

MS SQL ServerOptimering

Er du træt af lange ventetider?
Synes du der går for lang tid før du får svar, når du laver en søgning i f.eks. dit økonomi­system? Og er du træt af at vente, når du laver en rapport? De lange søgetider kan bl.a. skyl­des, at din MS SQL server ikke er optimeret.

Få optimeret din databaseserver
Vores konsulenter har en bred erfaring med MS SQL servere og er specialister i at optimere systemet. Der kan være flere forhold, der har betydning for optimering af serveren. Vi ser bl.a. på følgende:

Generel optimering - en justering af MS SQL serverens konfigurering og/eller af hardware som tilsikrer, at alle oplever en performancefremgang.

Indeksoptimering - en gennemgang af join operatorer samt en optimering af SQL anven­delse i rapporter.

Reduktion af søgetid - en optimering af databasen i forhold til en specifik rapport. Hos en af vores kunder har dette resulteret i en reduktion af søgetiden fra flere timer til få sekun­der.

MS SQL ServerDataadgang

Vi kan give dig adgang til netop de data, du har brug for
Vi kan hjælpe dig til at få adgang til netop de data, du ønsker at finde i systemet. Vores kon­sulenter har mange års erfaring med SQL-servere. De er specialister i at lave udtræk af data fra databasen, så du får nøjagtig de informationer, du har brug for. Det kan f.eks. ske som real-time online adgang til data via intra- eller Internet, som synkronisering mellem to databaser, eller som udtræk til MS Excel.

Få størst muligt udbytte af dine data
Har du behov for at få informationer om data fra økonomisystemet, som ikke umiddelbart kan vises gennem økonomisystemets standardrapporter?
Er der informationer om bestemte produkter i din porteføjle, som du skal sammenholde med salgsprognoser og tal fra indkøbs- og lagerstyringssystemerne?
Tager det for lang tid at finde og få adgang til informationerne i systemet?
Uanset om det gælder journal-, sags-, økonomi- eller CRM-systemer, så er der behov for at få adgang til en specifik mængde af de data, der findes i databasen. Desværre er det ikke altid muligt at finde og få adgang til netop de data, man ønsker, fordi de ikke kan udspecificeres i de standardværktøjer, der findes i brugergrænsefladen.

Vi kan opsætte en dataadgang, som trækker på de samme data som dit økonomisystem, men som viser et andet udsnit end økonomisystemets standardrapporter. Det kan f.eks. være, at du har behov for at sammenholde data fra forskellige dele af systemet, eller at du gerne vil kunne arbejde med et tværsnit af de data, der findes i en standardrapport. Normalt er rapporter via økonomisystemet ret tunge at køre - derfor kan det være hurtigere at sætte systemet op, så det trækker tallene ud direkte fra databasen.

Sammenhold de data du har brug for - Vi opsætter udtræk og rapporter 

Fuld outsourcing

Læg driften af serveren ud af huset
ServerCare er vores løsning til de kunder, der ikke selv ønsker at håndtere deres IT-drift. De vurderer, at det er for besværligt eller usikkert selv at stå for driften.

Ansvar og samarbejde
Outsourcing handler i høj grad om at sikre kvalitet og sikkerhed af jeres data og systemer. Vores mål er at opretholde et langvarigt samarbejde, hvor vi i fællesskab med jer sikrer og optimerer jeres IT. I får tilknyttet én fast konsulent fra MIRANDA - netop fordi vores koncept er baseret på samarbejde, ansvarlighed og tætte personrelationer. Vi afholder regelmæssige statusmøder, hvor vi gennemgår periodens arbejde og næste periodes arbejde aftales og planlægges.

Få en fast konsulent fra MIRANDA Partners, der sikrer kvalitet og sikkerhed af IT-driften 
MIRANDA Partners tager ansvar for drift af servere og ServerCare aftaler kan indgås på mange forskellige systemer

ServerCare

ServerCare er en IT serviceaftale, der indeholder en række specifikke opgaver, vi udfører på kundens IT installation. I fællesskab fastsætter vi omfanget af aftalen, alt efter jeres behov og krav.

Med ServerCare overtager MIRANDA Partners A/S ansvaret for drift af serveren for en aftalt periode. Det betyder, at en konsulent kommer på besøg f.eks. ugentligt, afhængigt af aftalen, og tjekker at serveren kører, som den skal. Opstår der problemer, ringer du bare - så tager vi os af det, enten via fjernopkobling eller ved et on-site besøg.

Få et stabilt og velfungerende IT system
Vores overordnede vision, er at opgaven løses i godt samarbejde med kunden, så jeres IT system er velfungerende og kører med mindst mulig gene for den daglige drift i virksomheden. På den måde kan I koncentrere jer fuldt om jeres andre vigtige arbejdsopgaver. Målet for IT driften er derfor, at jeres systemer kører kontinuerligt, og at disse kun er utilgængelige efter aftale. Det betyder, at der arbejdes med forebyggende vedligeholdelse, hvor planlagte servicetilsyn gennemføres efter aftalt niveau og tid.

Vi leverer ServerCare til mange forskellige typer virksomheder i Danmark. Vores høje kompetencer og erfaring indenfor området er jeres garant for velfungerende IT systemer, der solidt understøtter jeres virksomhed.

ServerCare aftaler kan bl.a. indgås på Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server, domænesystemer (Active directory) m.m.

Kontakt os om IT outsourcing

Fordele ved IT Outsourcing

 • Øget sikkerhed
 • Bedre driftsmiljø
 • Ingen bekymringer om virksomhedens IT
 • Mere tid til at fokusere på jeres kernekompetencer
 • Planlagte servicetilsyn gennemføres til aftalt tid
 • Professionel hjælp lige ved hånden
 • ...og så gør det vel ikke noget, at I sparer nogle penge!
Opnå større sikkerhed og bedre drift ved at outsource organisationens IT 
Få en gratis foranalyse fra MIRANDA Partners, hvis I overvejer at outsource jeres IT

Få en gratis foranalyse

Overvejer I at oursource organisationens IT?
Vi tilbyder en gratis foranalyse, der klarlægger jeres udbytte ved outsourcing - økonomisk såvel som sikkerheds- og driftsmæssigt. Det eneste det koster er en time af din tid til et møde med en konsulent fra MIRANDA Partners A/S.

Kontakt os