Specifikation af leverance

Den indledende fase af et IT-projekt

Projektering og planlægning er den indledende fase af et IT-projekt, hvor de overordnede elementer af det forestående projekt planlægges og gennemgås. Det gælder bl.a. vision, tidsramme for projektet, krav til løsningen, økonomisk ramme, samarbejde, rollefordeling, forventninger, forløbet i processen m.m.

Som udgangspunkt definerer vi i fællesskab aftalegrundlaget, hvori vi afgrænser hvilken løsning, der skal laves, og hvordan afregning finder sted. Nogle kunder har et meget præcist billede af den færdige løsning, mens andre kun kender opgaven på overordnet plan. Derfor tilrettelægges rådgivningen alt efter hvilke behov I har, så I får den rette hjælp til at specificere, de krav I stiller til løsningen. Vi er trænede i at stille de rigtige spørgsmål, så alle elementer til den nye løsning bliver ordentligt belyst og dækket.

eDOCS DM - Integration
Udvikling og implementering af IT-løsning fra MIRANDA Partners

Udvikling og implementering

Processen afhænger af, hvor detaljeret kravspecifikationen er beskrevet i projektplanlægningen, og hvilken løsning der udvikles. Men ofte foregår udviklingen typisk i en række faser, der er tilbagevendende, indtil løsningen lever op til de kvalitetskrav, man har opstillet. Det gør vi bl.a. ved at fremstille prototyper af det fremtidige system, som vi så kan teste og demonstrere. Derved kommer vi tættere på den endelige udgave af løsningen.

Når IT løsningen er færdigudviklet begynder implementeringsfasen. I denne fase testes det færdige software produkt, hvorefter løsningen installeres i hele virksomheden eller den pågældende afdeling, der skal anvende det. En IT-løsning står sjældent alene og indgår oftest som en del af et komplekst IT-system. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle dele af systemet kan arbejde sammen, og at et system ikke skaber ustabilitet i helheden.

Implementering af et nyt produkt eller system handler om langt mere end blot at få det til at virke teknisk i organisationen. Derfor er vi meget dedikerede til at få integreret den nye løsning på alle niveauer i organisationen, teknisk som menneskeligt.

Da dette kræver stor indsigt i opbygningen af jeres organisation, vil udfaldet af denne proces altid være afhængig af et godt samarbejde med jer. Derfor arbejder vi altid ud fra tæt dialog, så implementeringen forløber optimalt.  

Projektledelse og evaluering

Siden virksomhedens etablering har MIRANDA Partners A/S deltaget i mange forskellige opgaver, hvor vi har bistået med projektledelse. Vi har stor erfaring med at planlægge, organisere og håndtere ressourcer i projekter, og har integreret selv de mest komplekse systemer.

Fra første idé til den færdige løsning kommer i drift, fastholder vi fokus i projektet og holder alle trådene samlet. I fællesskab med jer laver vi en grundig projektforberedelse, hvor rammer, ressourcer og teammedarbejdere for projektet defineres.

I alle faser af projektet lægger vi stor vægt på at bevare et tæt samarbejde med vores kunder. Vi stræber efter at sætte os grundigt ind i jeres forretning og bevare løbende dialog og afstemning af forventninger, så projekterne forløber med tryghed og med rig plads til jeres input og tanker. Vi hjælper og bistår med den nødvendige rådgivning, og er altid parate til at forklare tingene på en måde, som er let forståelig og relevant.

Når IT projektet er færdigt, evalueres projektforløbet og den færdige løsning, så vi sammen sikrer at kontrakten er opfyldt af begge parter. Dette er en vigtig fase for os, da vi sætter en stor ære i at føre kunden helt i mål, så I ikke kun får et velfungerende IT system, men at I også får ordentlig forståelse for, hvilket arbejde vi har udført.

 

Projektledelse og grundig evaluering - vi sætter en ære i at følge kunden helt i mål